Reklamna mreža ( Mreža kanala prodaje )

Jednostavno rečeno , reklamna mreža je modul ili sistem koji omogućava smještaju da se reklamira na svim kanalima prodaje ili veb sajtovima za online booking. ( Booking.com , Expedia, Agoda, HRS, Ostrovok....i svi ostali koji trenutno rade sa Crnom Gorom a sa kojima mi imamo ostvarenu konekciju)

Ažurirajte raspoloživost, cijene i primajte rezervacije sa preko 50 kanala (sajtova) u JEDNOM EXTRANETU.


channel manager crna gora - mits sistem

Sertifikovana 2-way konekcija omogućava automatsko sinhronizovanje raspoloživosti sa drugih portala, na ovaj način kada je rezervacija na nekom portalu primljena ( primjer booking.com ) na svim ostalim portalima ( primjer expedia, hrs...) se automatski ažurira i kopira raspoloživost sajta sa kog je došla rezervacija. Uz ovakav metod sprečavate sve moguće greške i overbooking pošto je sve automatizovano i radi svaki dan u godini bez prekida.

Sistem omogucava da zatvorite ili otvorite sobu na svim portalima istovremenu u slučaju da je došlo do privatne rezervacije ( ni sa jednog od gore pomenutih kanala )

Takođe možete upravljati ostalim informacijama kao što su: minimalni boravak, check-in, check-out, brze izmjene za duge periode na svim kanalima, filtrirati i podesiti različite cijene za vikende ili određene dane ili datume u godini, imati razne cijenovnika ( non-refundable, refundable, paket aranžmani, polu-pansion, all-inclusive itd.) , mogućnosti su neograničene.

Sistem je takođe u potpunosti integrisan sa booking-engine-om koji nudimo uz reklamni sistem ( reklamna mreža kanala prodaje ) tako da rezervacijski sistem na Vašem sajtu funkcioniše kao dodatan kanal prodaje i raspoloživost, cijene i primanje rezervacije je u potpunosti sinhronizovano na svim kanalima + Vašem sajtu.

channel manager crna gora, ažuriranje uz jedan klik

Povećajte vidljivost i rezervacije Vašeg smještaja


  • Upravljajte cijenama i ažurirajte raspoloživost preko jednog extraneta
  • Primanje rezervacija sa Vaseg sajta, Booking.com , Expedia i sa preko 50 ostalih kanala u jednom extranetu
  • Velika ušteda vremena u svim dnevnim poslovima, od primanja ažuriranja do zavaranja aspoloživosti
  • Zaboravite na overbooking
  • Pristupite sa bilo kojeg uređaja, bilo kad..sve je online.
  • Neogranićen broj soba i cijenovnika
  • Sertifikovana 2-way i 1-way konekcija prema kanalima prodaje
  • Fleksibilnost sistema omogućava da korišćenje kako vlasnicima privatnog smještaja tako i osoblju velikih hotela