Koliko košta Vaše rješenje za bolju prodaju objekta?

Nema fiksnog plaćanja! Nikakvih početnih troškova ni dodatnih troškova!
Plaća se isključivo po učinku, odnosno mali procenat od svake rezervacije koja dođe preko našeg sistema.
Ovakvim načinom plaćanja garantujemo da ukoliko Vi budete imali rezervacija i mi ćemo imati profita , ukoliko nemate rezervacije ni mi nemamo profita, odnosno i Vama i nama je u jednakom interesu da se Vaš objekat proda što bolje!